Rudné doly Mědník

Štola Země zaslíbená

Od 10. století se zde těžila měděná ruda. Nejpozději r. 1800 byla štola vytěžená. Od května do října můžete štolu s průvodcem navštívit, vstupenky jsou k zakoupení v restauraci Mědník nedaleko štoly, u parkoviště na Měděnci. Ve štole je stálá teplota 6 až 7 stupňů, je tedy vhodné se dobře obléci a vybavit se pevnou obuví. Skupinku tvoří max. 8 osob starších 5 let, k uskutečnění prohlídky je třeba alespoň dvou osob. Klaustrofobikům se nedoporučuje vstup kvůli velmi úzkým prostorům.

Štola Panny Marie Pomocné

Měděné a dalších rudy – pro ně je Měděnec známý již od doby před polovinou 15. století. Nachází se tu na 70 větších i menších štol a šachet. Jednou z nejdůležitějších štol na Mědníku byla štola Marie Pomocné, založená jako odvodňovací štola, která je hluboká 25,5 metru, ale sahá ještě 13,5 metru pod ni. Je téměř 300 m dlouhá. Následně se stala významnou štolou při dobývání rud pro výrobu modré a zelené skalice, které bylo ukončeno v roce 1860. Nezapomeňte se k ní podívat při procházce kolem Mědníku.